Transplantation

När njurarnas funktion sjunkit ned till ett uppskattat eller uppmätt värde på njurclearance av ca 10 ml/min eller lägre, kan det bli aktuellt att utreda för en njurtransplantation. Ibland uttrycker man njurclearance i procent för att lite grand förenkla förståelsen, även om detta bör ses som en absolut avrundning av det sanna clearancevärdet. Men uttryck som procent skulle man då uttrycka ett clearancevärde på 10 ml/min som ca 10%. Så när njurarna har en funktion runt 10% finns det möjlighet att bli njurtransplanterad.

Det som framförallt avgör om man kan bli njurtransplanterad är övrig hälsa. Även om man har riktigt dålig njurfunktion, så kan man ju vara i princip frisk för övrigt. Men man kan också vara rejält sjuk också i andra organ eller ha andra kroniska sjukdomar som försvårar eller omöjliggör en njurtransplantation.
En del sådana sjukdomar eller tillstånd är redan kända både av patient och läkaren, en del kan upptäckas vid den utredning som görs i en transplantationsutredning.
Som transplanterad medicinerar man resten av livet med olika immundämpande läkemedel, dvs mediciner som till viss del trycker ned det egna immunförsvaret, för att inte ens eget immunförsvar ska stöta bort det transplanterade organet. Men det medför också att en okänd sjukdom som ett normalt immunförsvar klarar att hålla i schack, vid ett nedtryck immunförsvar kan ges en möjlighet att verkligen blossa upp. Detta är något av det man utesluter vid transplantationsutredningen inför en eventuell njurtransplantation. Själva den kirurgiska operationen och tiden efter med återhämtning  är en påkänning för kroppen. Att hjärta och lungor fungerar normalt är viktigt för att man ska klara av operationen och tiden efter, en tid då man också har de högsta doserna av immundämpande mediciner. Det är också viktigt att man är i en allmänt god kondition och inte är undernärd men inte heller kraftigt överviktig, då bägge situationerna innebär förhöjd risk för komplikationer efteråt.

Spelar åldern roll? I princip inte, utan man går efter den så kallade biologiska åldern, alltså kroppens totala hälsa, vilket kartläggs under transplantationsutredningen. Men inte att förglömma – om man inte har någon möjllig egen donator, så kommer man att stå på väntelista för en njure i 2-4 år. Under de åren kommer man att åldras ytterligare och potentiellt vara i sämre kondition vid transplantationstillfället.

Transplantationsutredning

Utredningen kan eventuellt skilja sig något mellan olika njur- och transplantationskliniker runt om i landet.  Nedanstående undersökningar gör nog de flesta dock, förutom en basal klinisk läkarundersökning, genomgång av sjukhistoria, alkhol- och droganvändning m.m.

  • Röntgen av lungor och hjärta
  • ElektroKardioGram – EKG.
  • Ultraljud av hjärtat
  • Arbetsprov (cykeltest med EKG-elektroder påkopplade)
  • Ultraljud av blodkärl i bäcken och ben.
  • Bedömning hos urolog av urinflödet och om det finns nedsatt tömning av urinblåsan.
  • Analys av blodburna virus varav en del kroniska såsom hepatit A, B och C,  och HIV. vattenkoppor (ev vaccination om ej genomgången), Cytomegalovirus (CMV) och EpsteinBarrvirus (EBV). De 2 sistnämnda virus som flertalet haft i form av luftvägsinfektion, viktigt att veta detta inför transplantationen hos både mottagare och donator. Styr till viss del ur lång tid efter operationen man medicinerar med olika profylaktiska läkemedel mot virus och bakterier.
    Om bärare av aktiv hepatit B eller C så finns det idag behandling för detta.
  • Män genomgår undersökning hos urolog för att utesluta urintömningsproblem, som om det påvisas måste åtgärdas innan en eventuell njurtransplantation.

Förutom dessa undersökningar gemensamma för de flesta i en transplantationsutredning, så kan många andra riktade undersökningar eller bedömningar behövas, beroende på tidigare sjukhistoria, eller beroende på avvikande resultat på de ovan listade undersökningarna.

En del fynd kan omöjliggöra en transplantation, medan en del andra fynd kan behöva åtgärd/behandling innan man kan godkännas för en njurtransplantation.

Fler och fler transplantationskliniker ställer numera krav på rökavvänjning för att godkännas för operation.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: