Njurens funktion

Livet med kronisk njursvikt och så småningom dialys eller njurtransplantation, innebär stora förändringar i livet. Friska njurar sköter mycket i kroppen som man vanligtvis inte tänker på. När funktionen avtar och kvarvarande funktion endast är ca 20% (med individuella variationer), kommer oftast symptomen på njursvikten.

Symptomen är uttryck för svikt i flera viktiga system, här nämns några.
Ett tidigt problem är sjunkande mängder aktivt D-vitamin. Njurarna hydroxylerar det D-vitamin vi får via kosten till en aktiv form genom ett enzym i njurarna – 1-alpha- hydroxylas. Detta enzym påverkas tidigt i njursviktssjukdomen dels på grund av förlust av frisk njurvävnad och därmed mindre mängd tillgängligt enzym, men också på grund av den ökande ansamlingen av toxiner i blodet som hämmar enzymets funktion. Normala mängder aktivt D-vitamin är essentiellt för ett friskt skelett utan benskörhet, för immunförsvaret, ämnesomsättningen, för att minska utvecklingen av arterioskleros, för calcium- och fosfatbalans, blodfettsnivåer m.m. Aktivt D-vitamin behöver därför substitueras medikamentellt hos patienterna på ett tidigt stadium.

I njurarna tillverkas också hormonet erytropoeitin. Med sjunkande nivåer av detta hormon kan kroppen inte längre bilda tillräcklig mängd röda blodkroppar och man får blodbrist – anemi – vilket är nästan obligat vid kronisk njursvikt. Hormonet erytropoeitin kan ges som injektion subkutant på samma sätt som insulin, de flesta patienter tar detta själv, men man kan också få hjälp av hemsjukvården.

Njurarna ansvarar för att eliminera gifter, slaggprodukter efter nedbrytning i levern, läkemedel, insulin och annat som kroppen behöver bli av med. Dessutom sköter njurarna vattenbalans och miljö i kroppen avseende utsöndring, återupptag och tillverkning av salter, vätejoner och bikarbonat. På detta sätt upprätthåller njurarna på molekylär nivå kroppens inre miljö, syra-basbalans och vätskebalans.

Njurarna tillverkar 180 liter primärurin varje dygn, men urinmängderna är ju vanligvis endast 1-2 liter urin/dygn. Med andra ord – med denna filtration och reabsorbtion ser njurarna till att miljön i kroppen hålls konstant.
Slutligen ansvarar njurarna för blodtrycksregleringen i kroppen via hormonerna renin, angiotensin och aldosteron. På samma gång som njurarna reglerar blodtrycket, så är också både ett högt och ett lågt blodtryck skadligt för njurarna. Systoliskt blodtryck <80 mmHg ger för dålig cirkulation och syresättning i njurarna som tar skada av syrebrist. Vid systoliskt blodtryck över 180 mmHg klarar inte njurarna längre sin autoregulation. Det vill säga, de klarar inte längre att anpassa resistansen i till- och frånförande blodkärl

för att optimera cirkulationen i njuren och njurarna tar på sikt skada av höga blodtryck, som för njurskada inte behöver nå upp i 180 systoliskt. Också förhöjda diastoliska blodtryck är naturligtvis njurskadande.

Följaktligen – när dessa system sviktar får man olika symptom:
Behandlingskrävande högt blodtryck, minskande urinmängder med ödem i ben, lungor och ibland generellt. D-vitaminbrist med nedsatt immunförsvar, benskörhet och åder- förkalkning. Anemi, blodbrist, med uttalad fysisk och psykisk trötthet, frusenhet (6). Gastrointestinala (GI) symptom på grund av ansamling av toxiner och slaggprodukter. För många patienter överskuggar dessa GI-symptom livet – illamående, kräkningar, smakstörningar, nedsatt aptit och matintag, tjocktarmsinflammation med diarré. Också svår klåda som stör nattsömnen med blödande rivmärken. Ibland så att man tvingas byta sängkläder. Myrkrypningar i benen – restless legs (RLS). Uttalad trötthet och frusenhet. Muskelnedbrytning på bakgrund av försämrat matintag och proteinintag, sur, acidotisk, miljön. Minskad muskelmassa och kondition på grund av minskande fysisk aktivitet.

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s
%d bloggare gillar detta: